Kadra Zarzadzajaca

pl en

Kadra zarządzająca

Przemysław Nowak, Dyrektor Generalny - Prokurent. Zatrudniony w 1997 roku na stanowisko Dyrektora ds. Marketingu. Na obecnym stanowisku od 1998 roku. Kontakt: l

Emilian Pajączkowski, Dyrektor ds. Realizacji.  Zatrudniony w 2004 roku na stanowisko Inżyniera Budowy. Na obecnym stanowisku od 2016 roku. Kontakt: 

Dariusz Iwan, Dyrektor Handlowy. Zatrudniony w 2006 roku na stanowisko Inżyniera Budowy. Na obecnym stanowisku od 2016 roku. Kontakt: l

Iwona Jaworska, Dyrektor Pionu Finansowego i Wsparcia Biznesu. Zatrudniona w 2016 roku na stanowisko Kierownika Działu Finansowego i Księgowości. Na obecnym stanowisku od 2019 roku. Kontakt: