O Nas

pl en

O nas

W 1993 roku założona zostaje w Polsce, wchodząca w skład grupy Per Aarsleff, firma
Per Aarsleff Polska Sp. z o.o., której podwaliny stanowi założona w Danii w 1947r. firma Per Aarsleff A/S.

Pierwotnie działalność firmy zostaje ukierunkowana na budowę i naprawę gazociągów i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych a od 1995 roku również na montowanie słupów i pali związanych z elektryfikacją kolei, na potrzeby czego część działalności firmy związana z palowaniem zostaje przeniesiona do nowo utworzonego firmy, Aarsleff Sp. z o.o.

Jednocześnie okazuje się, że polskie przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne przejawiają coraz większe zainteresowanie naprawami bezwykopowymi sieci kanalizacyjnych i wodociągowych. W związku z tym, działalność firmy skupia się na naprawach istniejących przewodów, przede wszystkim podziemnych sieci kanalizacyjnych. Podstawową technologią z pomocą której firma wykonuje zlecone realizacje, jest bezwykopowa metoda renowacji podziemnych sieci kanalizacyjnych, przy zastosowaniu rękawa Aarsleff.

Pierwsza pokazowa instalacja rękawa Aarsleff miała miejsce już w grudniu 1992r w Łodzi w ul. Brackiej, a pierwsza komercyjna 27.10.1993 r. również w Łodzi w ul. Harcerskiej. Pierwszy kanał tłoczny poddano renowacji w Warszawie w ul. Sanguszki w listopadzie 1994r, a na przełomie 1997r i 1998r wykonano pierwsze renowacje studni kanalizacyjnych.

W 1998 roku firma uzyskuje dopuszczenie Głównego Instytutu Górnictwa do stosowania technologii na terenach objętych oddziaływaniem szkód górniczych co skutkuje licznymi kontraktami w Zagłębiu Górnośląskim.

W styczniu 1999 roku przy udziale Per Aarsleff Polska powołana zostaje do życia Polska Fundacja Technik Bezwykopowych z siedzibą w Kielcach, której celem jest krzewienie wiedzy o technikach bezwykopowej budowy, naprawy i diagnostyki sieci podziemnych. Fundacja zostaje afiliowana do ISTT (Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych z siedzibą w Londynie) już w październiku 1999 roku w Budapeszcie.

Początek XXI wieku to dalszy rozwój firmy poprzez zaangażowanie w wiele projektów zarówno w dużych aglomeracjach jak i mniejszych jednostkach gminnych oraz zakup nowego sprzętu do czyszczenia, inspekcji, a przede wszystkim dwóch zestawów wodnych do renowacji. Do najbardziej znaczących prac z tego okresu należy realizacja licznych kontraktów z wykorzystaniem funduszy pochodzących z Unii Europejskiej w zakresie budowy i renowacji przewodów m.in. w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, Ostrołęce, Zielonej Górze, Poznaniu, a także innych miejscowościach na terenie całego kraju.

Nasze prace zostają docenione w 2003 roku przez kapitułę ISTT, czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Technik Bezwykopowych, która przyznaje w trakcie trwania 21 Międzynarodowej Konferencji i Wystawy NO-DIG w Las Vegas realizacji „Renowacja w technologii rękawa układu tłocznego przepompowni ścieków „Powisle” w Warszawie międzynarodową nagrodę NODIG AWARD 2002 za najlepszy bezwykopowy projekt na świecie.

Dalsze lata to zaangażowanie firmy w rozwój systemu renowacji sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciśnieniowych oraz przyłączy kanalizacyjnych poprzez zastosowanie krótkich i długich profili kapeluszowych oraz w renowacje pionów kanalizacyjnych i rynnowych m.in. w Pałacu w Wilanowie, Pałacu Krasickich, Zamku Królewskim w Warszawie, a także działalność edukacyjna w zakresie popularyzacji technologii bezwykopowych zarówno wśród dorosłych jak i dzieci.

Lata 2005-2009 upływają pod znakiem realizacji dużych kontraktów unijnych. Rozpoczęto prace w Bydgoszczy, na największym projekcie zawartym przez Per Aarsleff Polska, wartym 7.5 miliona EURO, w którego zakresie oprócz renowacji rękawem ponad 2 km kanału Ø1400mm wchodzi również renowacja 5 km przewodów Ø2000mm i Ø2200mm w technologii reliningu rurami GRP. Pod koniec 2005 roku podpisano kolejne cztery kontrakty na Żółtym FIDIC w Warszawie, o łącznej długości ponad 30 km, gdzie na potrzeby realizacji kontraktu opracowano technologię renowacji studni przy pomocy wkładów GRP oraz instalacji profili kapeluszowych o długości 40 cm. Realizowane są kontrakty na żółtym FIDICu w Krakowie, a na czerwonym w Bochni i Ostrołęce. W latach 2011-2013 realizowane są dalsze kontrakty w oparciu o wytyczne FIDIC w Końskich, Olecku, Wałczu i Zielonej Górze, Siedlcach. Położono pierwsze rękawy nasączone żywicami epoksydowymi oraz pierwsze rękawy w technologii utwardzania światłem UV. W połowie 2011 roku firma zainstalował czterechsetny km rękawa, aby już w połowie 2013 roku zainstalować ponad 500 km rękawów.

Roku 2018 to kolejny przełom w którym rozpoczął się proces integracji firm AARSLEFF
Sp. z o.o. i Per Aarsleff Polska Sp. z o.o., który oficjalnie został zakończony 31 stycznia 2019 roku. Połączenie to było następstwem projektu unowocześniania marki we wszystkich krajach, w których działają firmy z Grupy Per Aarsleff, a fuzja ta umożliwia szersze działania we własnym zakresie bez udziału podwykonawców, co powoduje, że spółka staje się bardziej konkurencyjna na rynku. By znów tworzyć JEDNĄ DRUŻYNĘ – ONE TEAM.