Technologie inżynierii bezwykopowej

pl en

Renowacja przykanalików z kanału głównego

Renowacja rękawem utwardzanym na miejscu za pomocą wody

Renowacja rękawem utwardzanym na miejscu za pomocą LED

Renowacja studni rękawem utwardzanym na miejscu za pomocą UV

Renowacja przykanalików ze studni

Renowacja rękawem utwardzanym na miejscu za pomocą pary wodnej