aarsleff na świecie

Koncern Per Aarsleff jest wiodącą firmą budowlaną w Danii,

notowaną na Nasdaq OMX Copenhagen A/S. Zatrudnia ok. 4000 pracowników na całym świecie, a obroty grupy sięgają miliarda euro, z czego jedna trzecia pochodzi ze spółek zagranicznych. Aarsleff realizuje projekty głównie w basenie Morza Bałtyckiego. Podejmuje się jednak działań również w innych częściach Europy oraz na innych kontynentach.

 

Aarsleff specjalizuje się w projektach infrastrukturalnych w sektorach: przemysłowym, drogowym i kolejowym, rezydencjalnym oraz hydrotechnicznym. Od ponad 10 lat firma buduje również silną pozycję w obszarze rozwiązań prośrodowiskowych, w szczególności w obszarze energii odnawialnych (morskie elektrownie wiatrowe).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami

hCaptcha