drogi, MOSTY I KOLEJE

Posadowienie obiektów inżynierskich. Do posadowienia drogowych obiektów inżynierskich (mostów, wiaduktów, konstrukcji oporowych) stosujemy przede wszystkim żelbetowe pale prefabrykowane wbijane.

Technologie, którymi najczęściej posługujemy się w budowie dróg i mostów

Zobacz filmy z naszych realizacji obiektów drogowych, mostowych i kolejowych

Do posadowienia drogowych obiektów inżynierskich tj. mosty, wiadukty, konstrukcje oporowe stosujemy przede wszystkim żelbetowe pale prefabrykowane wbijane.

Pale te są wykorzystywane zarówno do wykonania nowych obiektów, jak i do efektywnego wzmacniania istniejących fundamentów obiektów przebudowywanych. Wykorzystanie żelbetowych pali prefabrykowanych pozwala na szybką, wiarygodną ocenę nośności wbitych pali, co znacznie przyśpiesza realizację robót palowych i budowę całego obiektu. W uzasadnionych przypadkach do posadowienia obiektów drogowych stosujemy pale wiercone świdrem ciągłym (CFA), pale przemieszczeniowe formowane w gruncie (FDP), pale stalowe z rur, dwuteowników lub grodzic stalowych, kolumny bezprzemieszczeniowe betonowe, formowane metodą wgłębnego mieszania gruntu (DSM), iniekcji strumieniowej (jet-grouting) i przemieszczeniowe betonowe.

Posadowienie i wzmacnianie nasypów/wykopów drogowych. 

Na drogach realizujemy roboty mające na celu wzmocnienie istniejących nasypów lub podłoża pod nasypami nowobudowanymi. W przypadku głębokich wzmocnień wykorzystujemy żelbetowe pale prefabrykowane wbijane zwieńczone płytami żelbetowymi lub specjalnymi prefabrykatami zwieńczającymi, co umożliwia istotne ograniczenie robót zakresu robót wykonywanych na mokro. Na wzmocnieniach wykonywanych z elementów prefabrykowanych układa się bezpośrednio nasyp drogowy, a przy większych rozstawach pali wykorzystuje się materace geosyntetyczne.

 

W przypadku płytkich wzmocnień stosujemy również pale wiercone świdrem ciągłym (CFA), pale przemieszczeniowe formowane w gruncie (FDP), kolumny bezprzemieszczeniowe betonowe, formowane metodą wgłębnego mieszania gruntu (DSM), iniekcji strumieniowej (jet-grouting) i przemieszczeniowe betonowe. Do wzmocnienia/zwiększenia stateczności skarp lub nasypów drogowych lub zabezpieczeń osuwisk w ciągu dróg wykorzystujemy także różnego rodzaju palisady (betonowe lub stalowe) wspornikowe lub kotwione oraz kotwy trwałe, mikropale kotwiące lub/i gwoździe gruntowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabezpieczenia wykopów w robotach drogowych.

 

Specyfika robót drogowych często wymaga wykonania zabezpieczeń głębokich wykopów w sąsiedztwie użytkowanych jezdni drogowych lub dróg tymczasowych. Aarsleff oferuje szeroką gamę technologii pozwalających na szybkie i bezpieczne wykonanie tego rodzaju zabezpieczeń w technologii wibrowanych, wciskanych lub/i wbijanych ścianek z grodzic stalowych (tzw. ścianki szczelne) wspornikowych, kotwionych lub rozpartych, ścian berlińskich wibrowanych, wbijanych lub wierconych oraz różnego rodzaju palisad wierconych ażurowych, stycznych lub siecznych wykonywanych w technologii CFA, zbrojonych kolumn DSM lub formowanych iniekcją strumieniową (jet-grouting).

Fundamenty konstrukcji tymczasowych. Aarsleff oferuje wykonanie efektywnych ekonomicznie fundamentów palowych pod podpory tymczasowe zlokalizowane na słabonośnym podłożu lub w rzekach i zbiornikach wodnych. 

Roboty palowe/wzmocnienia podłoża na lądzie wykonujemy przy użyciu palownic/kafarów gąsienicowych. W przypadku podpór zlokalizowanych w wodzie wykorzystujemy specjalne platformy pływające, z których wbijane lub wibrowane są różnego rodzaju pale prefabrykowane (drewniane, żelbetowe, stalowe rurowe) lub grodzice stalowe stanowiące obudowy podpór lub sztucznych wysp. W trudnych warunkach lokalizacyjnych (np. w warunkach ograniczonej skrajni) wykorzystujemy również wyciskarki hydrauliczne, przy pomocy których wciskamy grodzice stalowe (np. wokół istniejących fundamentów podpór nurtowych).

Badania i pomiary. W ramach realizowanych robót oferujemy również różnego rodzaju badania i pomiary. Wykonujemy m.in.:

 • badania podłoża gruntowego;
 • badania nośności pali metodą statyczną lu/i dynamiczną
 • oceny nośności pali wbijanych w oparciu o wpędy
 • badania wstępne, przydatności i odbiorcze kotew gruntowych;
 • badania sił w kotwach gruntowych;
 • rozkłady sił w palach;
 • pomiary parcia gruntu;
 • badania jakości/ciągłości pali;
 • badania oddziaływań robót palowych na otoczenie (drgania,
 • hałas, przemieszczenia podłoża)
 • pomiary przemieszczeń obudowy wykopów metodą inklinometryczną.

Szukaj

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Badania i pomiary. W ramach realizowanych robót oferujemy również różnego rodzaju badania i pomiary. Wykonujemy m.in.: 

 • badania podłoża gruntowego;
 • badania nośności pali metodą statyczną lu/i dynamiczną
 • oceny nośności pali wbijanych w oparciu o wpędy
 • badania wstępne, przydatności i odbiorcze kotew gruntowych;
 • badania sił w kotwach gruntowych;
 • rozkłady sił w palach;
 • pomiary parcia gruntu;
 • badania jakości/ciągłości pali;
 • badania oddziaływań robót palowych na otoczenie (drgania,
  hałas, przemieszczenia podłoża)
 • pomiary przemieszczeń obudowy wykopów metodą inklinometryczną.

Serwis projektowy. W ramach realizowanych robót oferujemy również wsparcie zespołu doświadczonych projektantów zatrudnionych w firmowej pracowni projektowej, która w profesjonalny sposób wykonuje niezbędne analizy obliczeniowe, dokumentacje projektowe wykonawcze, technologiczne i powykonawcze.

Zakres oferowanych usług każdorazowo dostosowywany jest do rzeczywistych potrzeb Klienta. Zapraszamy do współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu, nasi eksperci oddzwonią do Ciebie.