budownictwo wielorodzinne

Posadowienie obiektów mieszkaniowych i kubaturowych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania (wykonawstwo lub projektowanie + wykonawstwo) dla posadowień budynków realizowanych w trudnych warunkach gruntowych lub/i lokalizacyjnych, gdy nie jest możliwe wykorzystanie tradycyjnych rozwiązań fundamentów bezpośrednich na podłożu naturalnym.

Technologie, którymi najczęściej posługujemy się w budownictwie wielorodzinnym

Zobacz filmy z naszych realizacji

 Oferujemy:

 • posadowienie budynków na palach przemieszczeniowych prefabrykowanych, formowanych w gruncie, wierconych lub/i na różnego rodzaju mikropalach;
 • wzmocnienie podłoża pod fundamenty bezpośrednie kolumnami betonowymi przemieszczeniowymi, bezprzemieszczeniowymi lub formowanymi w gruncie metodą mieszania na mokro (DSM) lub metodą iniekcji strumieniowej (jet-grouting);
 • obudowy wykopów z grodzic stalowych, palisad wierconych z pali lub mikropali oraz zbrojonych kolumn formowanych w gruncie metodą mieszania na mokro (DSM) lub iniekcji strumieniowej (jet-grouting);
 • ściany konstrukcyjne kondygnacji podziemnych budynków z wykorzystaniem pali (palisad) i grodzic stalowych;
 • uszczelnianie dna wykopów z wykorzystaniem technologii mieszania gruntu na mokro (DSM) lub iniekcji strumieniowej (jet-grouting);
 • kotwienie dna wykopów lub/i płyt fundamentowych na wypór z wykorzystaniem tymczasowych lub trwałych kotew gruntowych, pali lub mikropali;
 • podchwytywanie (podbijanie) fundamentów sąsiednich obiektów przy użyciu mikropali lub kolumn formowanych w gruncie metodą iniekcji strumieniowej (jet-grouting)

​Posadowienia budynków na palach.

 

 Posadowienie budynku na palach umożliwia przeniesienie znacznych obciążeń wciskających/wyciągających na podłoże gruntowe, zminimalizowanie osiadań/przemieszczeń konstrukcji oraz zmniejszenie wymiarów zwieńczeń/grubości płyt dennych. Posadowienie na palach prefabrykowanych umożliwia dodatkowo realizację robót w bardzo trudnych warunkach gruntowych i lokalizacyjnych: z wody lub przy występowania grubych warstw gruntów słabonośnych (torfy, namuły, gytie), w tym gruntów agresywnych chemicznie. Towarzyszące robotom palowym badania jakości i nośności/sztywności dają pełną informację o rzeczywistych parametrach wykonanych pali, co w praktyce eliminuje ryzyko nieprawidłowego zaprojektowania i wykonania fundamentu. Szeroka gama wymiarów pali prefabrykowanych od 0.2x0.2m do 0.4x0.4m pozwala na posadowienie zarówno bardzo lekkich, jak i bardzo ciężkich obiektów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalecane obciążenia na pojedyncze pale o ww. przekrojach mieszczą się w granicach od 400 do 1600kN. Podobne, wysokie parametry nośności i ograniczenie osiadań/przemieszczeń zapewnia posadowienie obiektów na mikropalach wierconych iniektowanych jednokrotnie/wielokrotnie lub samowiercących. Mikropale, ze względu na mniejsze wydajności i relatywnie wyższe koszty, wykonuję się wtedy, gdy nie ma możliwości wykonania zwykłych pali (np. ze względu na ograniczenie wymiarów platformy roboczej, skrajni pionowej, wewnątrz istniejących budynków, kotwienia na wyciąganie lub wypór, w podłożu skalnym, konieczność jednoczesnego przenoszenia dużych sił wyciągających i porównywalnych lub mniejszych sił wciskających). Pale przemieszczeniowe formowane w gruncie i pale wiercone, ze względu na mniejsze nośności i większe osiadania w porównaniu do pali prefabrykowanych, wykonujemy w lokalizacjach, w których niemożliwe jest efektywne wykorzystanie pali prefabrykowanych (np. w sąsiedztwie szpitali, bibliotek, domów opieki społecznej itp.).

Badania i pomiary. W ramach realizowanych robót oferujemy również różnego rodzaju badania i pomiary. Wykonujemy m.in.: 

 • badania podłoża gruntowego;
 • badania nośności pali metodą statyczną lu/i dynamiczną
 • oceny nośności pali wbijanych w oparciu o wpędy
 • badania wstępne, przydatności i odbiorcze kotew gruntowych;
 • badania sił w kotwach gruntowych;
 • rozkłady sił w palach;
 • pomiary parcia gruntu;
 • badania jakości/ciągłości pali;
 • badania oddziaływań robót palowych na otoczenie (drgania,
  hałas, przemieszczenia podłoża)
 • pomiary przemieszczeń obudowy wykopów metodą inklinometryczną.

Obudowy wykopów. Wykorzystanie obudowy umożliwia bezpieczne prowadzenie robót głęboko pod powierzchnią terenu.

 

Wykorzystanie obudowy umożliwia bezpieczne prowadzenie robót głęboko pod powierzchnią terenu, pod poziomem wody gruntowej lub/i w bezpośrednim sąsiedztwie innych obiektów (budynki, szlaki komunikacyjne). Elementy obudowy możemy wbijać, wibrować, wciskać lub wiercić, uzyskiwać w wyniku mieszania gruntu z cementem lub iniekcji strumieniowej (jet-grouting). Obudowy mogą mieć charakter tymczasowy (są wtedy z reguły po spełnieniu swojego zadania odzyskiwane w całości lub w części) lub trwały (np. mogą stanowić trwałe elementy konstrukcyjne kondygnacji podziemnych). Obudowy mogą być wykonane z kształtowników stalowych z wypełnieniem drewnianym (obudowy berlińskie), z grodzic stalowych (tzw. ścianki szczelne), żelbetu (palisady wiercone) lub zbrojeniowego cementogruntu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wzmocnienia podłoża. Wzmocnienia podłoża pod fundamentami bezpośrednimi wykonuje się z reguły w stosunkowo cienkich (do kilku metrów) warstwach gruntów słabonośnych o małej sztywności podścielonych warstwą gruntu nośnego o dużej sztywności.

 

Wzmocnienia wykonywane przy użyciu różnego rodzaju kolumn, pozwalają na przeniesienie obciążenia na nośną warstwę gruntu i zapewnienie wymaganej nośności orz ograniczenie osiadań fundamentów bezpośrednich. Posadowienie budynku na wzmocnionym podłożu generuje z reguły znacznie większe osiadania niż posadowienie na palach. Wzmocnienie podłoża jest stosowane pod obiektami tolerującymi większe wartości osiadania/różnicy osiadania.

 

W obudowach bardzo głębokich wykopów wykorzystujemy różnego rodzaju podparcia: kotwy gruntowe, pale/mikropale kotwiące lub rozpory. Gdy zaistnieje taka potrzeba dno wykopów uszczelniamy metodą wgłębnego mieszania gruntu (DSM), iniekcji strumieniowej (jet-grouting) lub/i kotwimy tymczasowo/trwałe na wypór. Fundamenty obiektów bezpośrednio sąsiadujących z głębokimi wykopami zabezpieczamy przez aktywne wykorzystanie kotew sprężonych lub/i podchwytujemy przy użyciu mikropali lub komun formowanych w gruncie metodą iniekcji strumieniowej (jet-grouting).

Serwis projektowy. W ramach realizowanych robót oferujemy również wsparcie zespołu doświadczonych projektantów zatrudnionych w firmowej pracowni projektowej, która w profesjonalny sposób wykonuje niezbędne analizy obliczeniowe, dokumentacje projektowe wykonawcze, technologiczne i powykonawcze.

Zakres oferowanych usług każdorazowo dostosowywany jest do rzeczywistych potrzeb Klienta. Zapraszamy do współpracy.

 

 

 

 

 

 

 

 

\

 

 

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu, nasi eksperci oddzwonią do Ciebie.