AARSLEFF w hydrotechnice, budowa nabrzeża portowego w Świnoujściu

Podróż w czasie
 
Zanim opowiemy Państwu co obecnie robimy w świnoujskim porcie wróćmy na chwilę do 2014 roku kiedy to AARSLEFF wraz z Budimex S.A. wykonał prace związane z budową nowego nabrzeża portowego nr 1.
 
Budowa miała na celu wykorzystanie terenów przyległych wtedy do nabrzeża promowego nr 2, które nie były zagospodarowane. Budowa NP1 zwiększyła przepustowość dla transportu morskiego w porcie w Świnoujściu.  

Nasz Klient wybrał najlepsze rozwiązanie i zdecydował się na współpracę z AARSLEFF w zakresie wykonania właściwie wszystkich prac kafarowych. Wykonaliśmy ścianę nabrzeża z profili AZ wraz z kleszczami stalowymi i ściągami, pale rurowe oraz prefabrykowane na cyplu wysuniętym ponad zakres naturalnego lądu, ponadto wbiliśmy pale prefabrykowane i rurowe po całej długości nabrzeża jako oparcie płyty żelbetowej oraz rampy Ro-ro w północnej części nabrzeża. W niewielkiej części wykonaliśmy również pale CFA pod fundamenty nowej estakady dla pasażerów.

Prace były wykonywane z lądu i z wody. Wymagało to zaangażowania wielu specjalistycznych maszyn oraz pontonów i pchaczy.

Doświadczenie wykonawcze i projektowe, które posiadamy pozwoliło na szybkie i sprawne prowadzenie prac na budowie i udostępnienie frontu dla dalszych robót.

 

Zadowolony Klient zaproponował kontynuację działań.

 

Roboty zostały wysoko ocenione w kryteriach jakościowych. Nasze zaangażowanie i rzetelność przyczyniły się do tego, że pięć lat później w 2019 roku zostaliśmy ponownie wybrani przez Budimex S.A.  jako partner do współpracy przy nabrzeżu nr 5a i 5b tego samego portu. Tworząc swoje autorskie rozwiązanie projektowe i wykorzystując jednocześnie wszystkie dostępne technologie zaproponowaliśmy najbardziej korzystne rozwiązanie dla naszego Partnera.

 

Rok 2020.

 

Aktualnie realizujemy prace w ramach przebudowy istniejących nabrzeży dla morskich promów pasażerskich w Świnoujściu. Przebudowa ta między innymi polega na połączeniu dwóch nabrzeży w jedno aby umożliwić cumowanie jeszcze większych jednostek. Przystępując do przygotowania oferty dla firmy Budimex rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem nowego projektu zamiennego opartego na pewnych i sprawdzonych rozwiązaniach. Projekt ten zakładał między innymi posadowienie całej płyty nabrzeża 5B oraz rampy Ro-ro na nabrzeżu 5A na palach prefabrykowanych wykonywanych z wody gdzie głębokość akwenu w tej części wynosi nawet 11m. Ponadto zaprojektowaliśmy ściany nabrzeży z profili AZ oraz miejsca pod pachoły cumownicze z profili CAZ o długości blisko 28 metrów i ciężarze prawie 17 ton. Zakres prac wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, który posiadamy w naszej dyspozycji. Ponadto do prac z wody został zaangażowany ponton szczudłowy, pchacz oraz pontony transportowe.

 

W większości korzystamy z transportu wodnego, jest to dla nas środowisko, w którym dobrze się czujemy i jesteśmy do niego odpowiednio przygotowani.

 

Ważnym aspektem tych prac jest fakt używania nowoczesnego sprzętu, który jest przyjazny dla środowiska i ma niską emisję CO2. Prace realizujemy kompleksowo, tak aby jak najlepiej dopasować się do potrzeb naszego Partnera.

Ponowny wybór multitechnologii AARSLEFF jest dla nas zaszczytem i dowodem, że nasze standardy pracy, produkt jakim są prefabrykowane pale żelbetowe oraz bogate doświadczenie w instalowaniu ścian z grodzic stalowych są doceniane i zauważane.

 

To dla nas nie tylko sukces biznesowy ale przede wszystkim dowód uznania, za który dziękujemy.