Berlinka wbijana przy ul. Bukowińskiej w Warszawie

W styczniu 2017 zakończyliśmy wykonywanie zabezpieczenie wykopu o maksymalnej głębokości 8,9 m pod budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Bukowińskiej w Warszawie. Zabezpieczenie o łącznej długości 190 mb wykonaliśmy w technologii ścianki berlińskiej wbijanej, rozpartej w jednym poziomie rozporami rurowymi.