Kolumny DSM w fundamentach hali magazynowej w Mielcu

W ciągu tygodnia od otrzymania zlecenia rozpoczęliśmy wykonywanie ponad 400 kolumn DSM o średnicy 0.8m wzmacniających podłoże pod fundamentami hali magazynowej budowanej w Mielcu. Po 8 dniach prac prowadzonych w trybie ciągłym, z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, roboty palowe zostały zakończone.