Kompleksowe zabezpieczenia geotechniczne na budowie Centrum Hotelowo-Szkoleniowego budowanego na brzegu jeziora Trzesiecko

W październiku zakończyliśmy wykonanie kompleksowych robót geotechnicznych na budowie Centrum Hotelowo-Szkoleniowego zlokalizowanego na brzegu jeziora Trzesiecko w Szczecinku. Inwestor powierzył nam zaprojektowanie i wykonanie prac obejmujących zabezpieczenie wykopu wraz z jego odwodnieniem oraz posadowienie obiektu na palach wykonywanych na lądzie oraz w wodzie.

Zaprojektowaliśmy i wykonaliśmy kolejno:

  • tymczasową obudowę wykopu w technologii grodzic stalowych,
  • instalację odwodnieniową złożoną ze studni i igłofiltrów,
  • palowanie na lądzie pod płytę żelbetową głównej części obiektu z wykorzystaniem żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych,
  • roboty ziemne i przygotowanie podłoża pod wykonanie betonu podkładowego oraz
  • palowanie w wodzie pod część hotelu wchodzącą obrysem na teren jeziora.

W takcie realizowanych obecnie robót konstrukcyjnych naszym zadaniem jest utrzymanie odwodnienia wykopu.  Instalacja odwodnieniowa oraz obudowa z grodzic zostaną zdemontowane po zakończeniu zaplanowanego etapu robót związanych z budową części nadziemnej konstrukcji żelbetowej hotelu. Jest to kolejny przykład naszej kompleksowej usługi geotechnicznej obejmującej projektowanie i realizację robót, zapewniającej  Inwestorowi ograniczenie ryzyka geotechnicznego i komfort realizacji zasadniczej części robót konstrukcyjnych.