Mikropale w fundamencie mostu drogowego w Nowej Wsi

W jeden dzień wiercenie mikropali, a na drugi iniekcja – tyle czasu zajęło wykonanie fundamentu mostu drogowego w miejscowości Nowa Wieś. Gęsta jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa oraz napowietrzna sieć elektryczna nie pozwoliły na wykonanie pali, ale nie wpłynęły negatywnie na możliwość wykonania mikropali. Roboty zostały zrealizowane na podstawie powierzonego projektu, który zakładał wykonanie po 7 mikropali pali pod przyczółkami mostu.