Pale prefabrykowane w centrum Częstochowy

Roboty kafarowe blisko zabudowań niewstrzymując ruchu drogowego? Tak, to możliwe!

Technologia prefabrykowanych wbijanych pali fundamentowych znana jest od wielu lat. Ma ona wiele zalet, wśród których wymienić można:

- szybkie wykonanie prac,

- brak urobku,

- stały monitoring postępów prac.

 

Prefabrykowane żelbetowe pale wbijane stosować można niemal w każdych warunkach gruntowych niezależnie od lokalizacji inwestycji. W listopadzie 2021 roku firma AARSLEFF zainstalowała pale prefabrykowane pod wiadukt drogowy w ścisłym centrum Częstochowy. Nowy obiekt powstaje w miejscu wyburzonego wiaduktu w ciągu drogi DK-1. O szczegółach tego zadania przeczytacie Państwo poniżej.

 

Inwestycja ta realizowana jest na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu w Częstochowie w formule projektuj i buduj. Ma na celu:

- usunięcie niedoborów w przepustowości na drodze krajowej DK-1,

- zwiększenie dostępności terenów położonych w obszarze miejskim,

- zmniejszenie uciążliwości związanych z nadmiernym ruchem drogowym,

- ma również poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

 

W ramach tego zadania wyburzona została estakada znajdująca się u zbiegu Alei Pokoju i Alei Wojska Polskiego i w jej miejscu wybudowany zostanie nowy obiekt WD4, który swoimi parametrami spełniał będzie wymagania postawione przez Inwestora.

 

Ze względu na występowanie gruntów słabonośnych w podłożu, dawna estakada posadowiona była na palach wielkośrednicowych Ø 1600. W ramach optymalizacji posadowienia nowego obiektu,  zaproponowano wykorzystanie istniejących pali znajdujących się w śladzie nowoprojektowanych fundamentów. W tym celu wykonano badania nośności istniejących pali, aby wyznaczyć ich nośność oraz podatność. Po przeprowadzeniu badań statycznych projektanci Aarsleff dobrali układ, długość oraz zbrojenie żelbetowych pali prefabrykowanych.

 

Istotnym wyzwaniem było dobranie odpowiedniej nośności pali pod kątem oddziaływania robót kafarowych na otoczenie. Fundamenty nowego obiektu składały będą się z pali prefabrykowanych o przekroju 30x30 cm oraz 40x40cm  o łącznej długości około 2700mb oraz 20szt. istniejących pali Ø 1600mm.

 

Nowopowstający obiekt zlokalizowany jest w odległości około 40m od najbliższych zabudowań, a prace kafarowe prowadzone były przy ciągłym ruchu samochodowym.

 

Taka sytuacja wymagała od projektantów zupełnie innego podejścia przy doborze nośności pali prefabrykowanych niż ma to miejsce przy obiektach mostowych wznoszonych w odległych od zabudowań lokalizacjach.

 

W tym przypadku nośności obliczeniowe pali nie przekraczały 730kN. Takie rozwiązanie zagwarantowało nam możliwość wbijania pali z niewielkiego podrzutu młota co miało duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa sąsiedniej zabudowy.

 

Równolegle do trwającego procesu wbijania pali prefabrykowanych, prowadzony był monitoring drgań, który potwierdził założenia projektowe. Badania wykazały, że wszystkie parametry projektowe zostały spełnione a dopuszczalna amplituda drgań nie została przekroczona. Tym samym potwierdziliśmy skuteczność, zasadność i bezpieczeństwo stosowania wbijanych pali prefabrykowanych w warunkach miejskich.

 

To już kolejna realizacja dla naszego klienta firmy Nowak-Mosty Sp. z o.o. na południu Polski. Wybór firmy Aarsleff na wykonawcę fundamentów tego obiektu zagwarantował Klientowi kompleksowość podczas realizacji inwestycji oraz krótki czas wykonania robót palowych. Dziękujemy firmie Nowak-Mosty Sp. z o.o. za owocną współpracę i gratulujemy wyboru wykonawcy fundamentów. Pracownie projektowe oraz firmy wykonawcze zapraszamy do współpracy.

 

Zapraszamy na FILM z tej realizacji.