Pale prefabrykowane wbijane w fundamentach wiaduktu WD-32 nad linią kolejową nr 133 (korytarz E-30)

Zadanie obejmowało posadowienie na palach wiaduktu drogowego w ciągu ul. Topolowej w m. Rząska w km 61,290 linii kolejowej nr 133 na odcinku Zabierzów – Kraków Mydlniki.


Roboty palowe realizowane były w trudnych warunkach związanych z ograniczonymi wymiarami platformy roboczej zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego toru oraz zabudowy mieszkalnej. Robotom palowym towarzyszył ciągły monitoring drgań – pomiary prędkości drgań prowadzone na budynkach mieszkalnych nie wykazał przekroczenia poziomów dopuszczalnych. Zdecydował o tym właściwy dobór pali i parametrów wbijania dopasowany do warunków gruntowych, wymaganych nośności i warunków realizacji robót palowych.