Plaza Kielce

W ramach inwestycji zaplanowano budynki komercyjne Plaza Park oraz budynki mieszkalne Plaza Towers. Lokalizacja budynków mieszkalnych gwarantowała bezpośredni dostęp do zielonych terenów rekreacyjnych, co niestety wiązało się w trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi. Przed rozpoczęciem inwestycji wykonano szereg badań gruntowych, które potwierdziły występowanie w poziomie posadowienia gruntów o niskiej wytrzymałości w stanie plastycznym i miękkoplastycznym, jak również gruntów z dużą zawartością frakcji pyłowej i iłowej. W związku z tym zaproponowano Inwestorowi wzmocnienie podłoża gruntowego za pomocą kolumn betonowych.

 

Etap I. W roku 2019 firma Aarsleff Polska zaprojektowała i wykonała wzmocnienie podłoża dla pierwszego budynku mieszkalnego Plaza Tower 1, stanowiącego najwyższy budynek w regionie. Zaprojektowany obiekt to wieżowiec o wysokości ok 55m, 17 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, posadowiony na płycie fundamentowej. Po analizie konstrukcji budynku oraz warunków gruntowo-wodnych panujących na terenie inwestycji firma Aarsleff podjęła decyzję o wykonaniu wzmocnienia podłoża w technologii przemieszczeniowych kolumn betonowych FDC. Po doborze technologii przystąpiono do dobru lokalizacji oraz długości elementów stanowiących wzmocnienie podłoża. Układ kolumn odpowiednio dobrano do układu konstrukcyjnego budynku. W wyniku przeprowadzonych obliczeń przyjęto posadowienie obiektu na 570szt. kolumn FDC o średnicy 410mm z betonu klasy C30/37. Wykonano kolumny o długości od 9.5m do 13m o łącznej  długości ok. 6700mb. W związku z bliskim sąsiedztwem istniejących budynków, firma Aarsleff wykonała również tymczasowe zabezpieczenie wykopu w formie wierconej ścianki berlińskiej z wykorzystaniem pali CFA.

 

ETAP II. Dobra współpraca firmy Aarsleff z Inwestorem i Generalnym Wykonawcą obiektu we wszystkich fazach prac oraz rzetelnie wykonane specjalistyczne roboty geotechniczne dla budynku Plaza Tower 1 zaowocowały dalszą współpracą firmy Aarsleff na pozostałych etapach inwestycji. W roku 2021 rozpoczęły się prace związane ze wzmocnieniem podłoża dla wieżowca Plaza Tower 2 posadowionego również na płycie fundamentowej.  Nad częścią budynku analogicznie zaprojektowano 17 kondygnacji nadziemnych. Po przeprowadzonej analizie dobrano dla obiektu Plaza Tower 2 wzmocnienie podłoża w postaci 550szt. kolumn FDC o średnicy 410mm z betonu klasy C30/37. Ze względu na zbliżone warunki gruntowo-wodne inwestycji Plaza Tower 1 i 2,długości kolumn w drugim etapie prac również wynosiły od 9.5m do 13m, zaś łączna długość kolumn wyniosła ok. 6500mn.

 

Etap III. W roku 2022 rozpoczął się trzeci etap prac. Trzeci realizowany obiekt w ramach Plaza Park to budynek o 6 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Z uwagi na niższą wysokość budynku oraz mniejsze obciążenia działające na płytę fundamentową zdecydowano o wykonaniu wzmocnienia podłoża w postaci 230szt. kolumn FDC o średnicy 380mm z betonu klasy C30/37. Łączna długość kolumn wyniosła ok. 2900mb.

 

W celu weryfikacji poprawności założeń projektowych dla każdego z etapów wykonano próbne obciążenia statyczne. Dodatkowo dla obiektów Plaza Tower 1 i Plaza Tower 2 prowadzony jest monitoring osiadań.