Przeciwpowodziowe pale cumownicze na Bulwarach Wiślanych w Krakowie

Wykonaliśmy 17 pali wielkośrednicowych rurowanych pełniących funkcję przeciwpowodziowych dalb cumowniczych w nabrzeżu Bulwarów Wiślanych w Krakowie. Dalby będą służyły do cumowania statków żeglugi śródlądowej jako urządzenia o charakterze ratunkowym (np. w czasie podwyższonych stanów wody w Wiśle). Miejsce realizacji robót zlokalizowane w sąsiedztwie Zamku Wawelskiego i brzegu Wisły, stanowiące teren rekreacyjny dla mieszkańców Krakowa, zaprojektowana technologia wykonania i duże odległości między palami wymagały rozwiązania wielu problemów logistycznych i technologicznych związanych z przejazdem ciężkiej palownicy po ciągu spacerowym, usuwaniem urobku oraz zabezpieczeniem terenu i rzeki przed zanieczyszczeniem. Dzięki sprawnej organizacji realizacja projektu zakończona została sukcesem. Wartym podkreślenia jest fakt, że Aarsleff był jedyną firmą, która zaoferowała wykonanie omawianych robót w tak trudnych warunkach i wrażliwej lokalizacji.