Przystań kajakowa w Świnoujściu na wyspie Karsibór

AARSLEFF Sp. z o.o. coraz częściej pojawia się na placach budowy w roli Generalnego Wykonawcy. To dla nas zarówno sukces jak i powód do ciągłego doskonalenia się i poszerzania swojej oferty dla licznego grona Klientów, którzy pokładają w nas zaufanie i powierzają swoje inwestycje w nasze ręce.

 

Jakiś czas temu, zakończyliśmy budowę przystani kajakowej w Świnoujściu na wyspie Karsibór w ramach zadania: „Wzmocnienie potencjału rozwojowego wyspy Karsibór w oparciu o cenne walory przyrodnicze i kulturowe” w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Zakres robót obejmował opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie przystani kajakowej wyposażonej w nabrzeże z systemem odbojowym, pirs i slip do wodowania kajaków i małych łodzi, a także w teren rekreacyjny wraz z placem zabaw i budynkiem automatycznej toalety publicznej. Wykonano również drogę dojazdową, parking i oświetlenie terenu. Inwestycja zlokalizowana była na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, co nałożyło na wykonawcę konieczność zastosowania niestandardowych rozwiązań, w tym wyniesienie ciągów pieszych oraz budynku toalety znacznie powyżej rzędnej istniejącego terenu.

 

Zadanie to wykonaliśmy z wielką przyjemnością i charakterystyczną dla nas wysoką jakością.

 

Zapraszamy do korzystania z tej przystani kajakowej w najbliższym sezonie.