Unikalne badania pali w trakcie budowy i pod obciążeniem użytkowym

Na budowie mostu przez Wisłę w Kiezmarku prowadzone są badania, których głównym celem jest ustalenie rzeczywistego rozkładu sił w trzonach wybranych pali prefabrykowanych pogrążonych w fundamentach podpór mostu drogowego. Badania rozpoczęły się na etapie prefabrykacji pali w wytwórni Centrum w Kutnie, były kontynuowane w trakcie pogrążania pali, próbnego obciążenia wykonanego metodą statyczną i będą kontynuowane na kolejnych etapach budowy oraz w trakcie użytkowania obiektu. Realizowany wspólnie z zespołem prof. Kazimierza Gwizdały z Katedry Geotechniki, Geologii i Budownictwa Morskiego Politechniki Gdańskiej program badań jest unikalnym przedsięwzięciem w skali Europy. Cześć badań ekstensometrycznych została zakończona na etapie próbnego obciążenia, nadal kontynuowane będą badania tensometryczne.