Wykonanie zabezpieczenia wykopu w trakcie budowy hali dla tokarki podtorowej w Nowej Hucie w Krakowie

Na terenie czynnej zajezdni tramwajowej, w trakcie budowy hali pod tokarkę podtorową, wykonaliśmy zabezpieczenie głębokiego wykopu ścianą berlińską. Pale stalowe typu H wibrowane z wypełnieniem drewnianym zabezpieczały teren budowy od strony użytkowanych torów tramwajowych. Po zakończeniu budowy części podziemnej hali kształtowniki zostały odzyskane.