Wzmocnienie skarpy w Koronowie

W ostatnich tygodniach minionego roku, AARSLEFF wykonał wzmocnienie skarpy w Koronowie.

Problem jaki pomogliśmy rozwiązać włodarzom miasta, polegał na bliskości osuwiska i jednej z  ulic miejskich, co w konsekwencji stanowiło zagrożenie dla użytkowników drogi. Aby zapobiec dalszemu osuwaniu się skarpy i zapewnić bezpieczeństwo dla użytkowników, zastosowaliśmy gwoździe oraz kotwy gruntowe w technologii żerdzi samowiercących, oraz dreny wiercone wgłębne.

Multitechnologie AARSLEFF to pewne rozwiązania najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych problemów geotechnicznych.