Zakończenie robót geotechnicznych na budowie Centrum Handlowego IKEA w Lublinie

Zakończyliśmy roboty geotechniczne na budowie Centrum Handlowego IKEA w Lublinie. Wykonaliśmy:

  • posadowienie estakady dojazdowej i wiaduktu na palach CFA,
  • trwałą, styczną palisadę CFA kotwioną trwałymi kotwami linowymi,
  • ścianę oporową z grodzic stalowych oraz
  • posadowienie żelbetowej ściany oporowej na palach CFA.