Żelbetowe pale prefabrykowane wbijane w fundamentach przebudowywanego mostu kolejowego w Rudniku nad Sanem

Wykonujemy palowanie pod budowę nowego wiaduktu kolejowego w km 125+585 linii kolejowej 68 Lublin - Przeworsk. Most ortotropowy o rozpiętości teoretycznej 31,44 m zaprojektowany na klasę k+2 złożony jest z dwóch równoległych obiektów budowanych połówkami.


Za nami roboty palowe pod jednym z torów. Poważnym utrudnieniem dla prowadzenia robót palowych były liny wyłączonej trakcji kolejowej, która nie mogła zostać zdemontowana. Technologia pali prefabrykowanych jest jednak wystarczająco elastyczna, aby wykonać roboty również w takich nietypowych warunkach. Pomimo istotnych utrudnień palowanie na tym etapie zajęło tylko 3 dni.