SST żelbetowe pale prefabrykowane

Przykładowa szczegółowa specyfikacja techniczna, której przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru fundamentów obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich wykonanych z żelbetowych wbijanych pali prefabrykowanych.

Skontaktuj się z nami

hCaptcha