kadra zarządzająca

Przemysław Nowak

Dyrektor Generalny - Prokurent

Zatrudniony w 1997 roku na stanowisko Dyrektora ds. Sprzedaży. Na obecnym stanowisku od 1998 roku.

Dariusz Iwan

Dyrektor Handlowy

Zatrudniony w 2006 roku na stanowisko Inżyniera Budowy. Na obecnym stanowisku od 2016 roku.

Adam Zaorski

Dyrektor Działu Generalnego Wykonawstwa i Hydrotechniki 

Zatrudniony w 2003 roku na stanowisko Kierownika Budowy. Na obecnym stanowisku od 2016 roku

Iwona Jaworska

Dyrektor Pionu Finansowego i Wsparcia Biznesu

Zatrudniona w 2016 roku na stanowisko Kierownika Działu Finansowego i Księgowości. Na obecnym stanowisku od 2019 roku.

Skontaktuj się z nami

hCaptcha