misja i wartości

Najwyższa jakość

Aarsleff wykonuje prace inżynieryjne oraz budowlane przy zachowaniu wysokiej jakości. Zawsze mamy na uwadze satysfakcję klientów, tworząc tym samym oczekiwaną wartość dla naszych pracowników, udziałowców, partnerów biznesowych i pozostałych interesariuszy.

Życie i zdrowie

Życie jest dla nas najwyższą wartością. Bezpieczeństwo naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz użytkowników budowanych przez nas obiektów jest naszym priorytetem. Zapewniamy godne warunki pracy i rozwoju zawodowego. Dbamy o równowagę między aktywnością zawodową i życiem osobistym.

Zaufanie

Relacje pracownicze w naszej firmie opieramy na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Każdego dnia, dzięki wiedzy, doświadczeniu i zaangażowaniu, a także wykorzystywaniu zaawansowanych technologii oraz dbałości o najwyższą jakość, budujemy zaufanie klientów i partnerów biznesowych.

Zrównoważony rozwój

W swojej działalności Aarsleff dba o zrównoważony rozwój i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR). Mając na względzie rentowność i budowanie silnej pozycji na rynku, uwzględniamy również wpływ naszej aktywności na otoczenie biznesowe, środowisko naturalne i społeczeństwo. Szczególny nacisk kładziemy na zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. Idea zrównoważonego rozwoju znajduje odzwierciedlenie w misji i wartościach firmy, które leżą u podstaw jej strategii oraz kształtują relacje z pracownikami, partnerami biznesowymi i społecznymi, a także postawy względem środowiska naturalnego. Za wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju odpowiada kierownictwo firmy.

Skontaktuj się z nami

hCaptcha