gwoździe gruntowe

Gwoździe gruntowe to smukłe elementy geotechniczne służące do wgłębnego zbrojenia gruntu/górotworu.

Gwoździe gruntowe znajdują zastosowanie w tymczasowym i trwałym zabezpieczaniu skarp i zboczy,  zabezpieczaniu osuwisk, formowaniu lub wzmacnianiu konstrukcji oporowych oraz tunelowaniu. Gwoździe gruntowe to:

  • pręty lub żerdzie stalowe wibrowane;
  • pręty osadzane we wcześniej wywierconych otworach lub
  • pręty/żerdzie tracone elementów samowiercących.

 

Gwoździe gruntowe przenoszą obciążenia rozciągające i ścinające. Gwoździe gruntowe są elementami kotwiącymi biernymi, nie posiadają długości swobodnej i nie są poddawane wstępnemu sprężeniu. Dla zmobilizowania sił w gwoździach niezbędna jest deformacja gruntu/górotworu. Technologia wykonywania gwoździ powinna być określona w projekcie i dostosowana do warunków gruntowych.

W przypadku agresywnego środowiska gruntowego konieczne może być stosowanie dodatkowych powłok antykorozyjnych (DCP), ponieważ otulina z zaczynu cementowego (SCP) może nie stanowić wystraczającego zabezpieczenia antykorozyjnego. Gwoździe gruntowe wykonujemy przy użyciu standardowych, obrotowo-udarowych urządzeń wiertniczych lub wibratorów na podwoziu gąsienicowym. W przypadku gwoździ wierconych pręty/żerdzie zespala się z otaczającym gruntem/górotworem iniektem cementowym o wytrzymałości min. 35 N/mm2 lub innym określonym w projekcie.  Podczas wiercenia gwoździ stosujemy płuczkę powietrzną, wodną, a w przypadku trudności z utrzymaniem stabilności otworu stosujemy rury osłonowe lub płuczkę z zaczynu cementowego w/c ok. 0.7. Wywiercony otwór jest ostatecznie wypełniany zaczynem cementowym o w/c ok. 0.4.

 

Głowicę gwoździa wykonuje się w postaci płyty oporowej zamocowanej do żerdzi lub pręta przy pomocy systemowej nakrętki. Tak zamocowaną płytę opiera się na siatce zbrojącej beton natryskowy lub innym zabezpieczeniu powierzchniowym wg projektu. Gwoździe gruntowe wykonujemy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14490. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Gwoździe gruntowe.

Biblioteka plików

Odwiedź naszą bibliotekę i pobierz darmowe materiały 

Obejrzyj nasze filmy z realizacji 

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu, nasi eksperci oddzwonią do Ciebie.