kotwy trwałe

Kotwy gruntowe trwałe służą do długookresowego (> 2 lata) przenoszenia znacznych sił rozciągających na nośne warstwy podłoża.

 

Kotwa gruntowa trwała składa się z buławy, cięgna z długością wolną i zakotwienia. Kotwy trwałe wykorzystywane są przede wszystkim do:

  • podparcia różnego typu trwałych ścian oporowych (m.in. ścian z grodzic stalowych, szczelinowych, palisad i trwałych ścian berlińskich)
  • przenoszenia na grunt dużych sił rozciągających pochodzących od konstrukcji górnej (np. odciągi masztów) lub sił wyporu (np. płyty denne trwale poddane działaniu wyporu),
  • stabilizacji skarp, zboczy i nasypów (w tym do zabezpieczania osuwisk).

Kotwy gruntowe trwałe wykonujemy o średnicach zewnętrznych wiercenia 133m lub 152mm, typowych dla tego rodzaju elementów geotechnicznych. Kotwy wiercone są wiertłem ślimakowym w rurach osłonowych z przedmuchem powietrza lub z wykorzystaniem płuczki wodnej, cementowej lub innej określonej w projekcie. Po wykonaniu otworu wykonywana jest wlewka cementowa, a następnie montowane jest cięgno (wiązka lin lub pręt z podwójnym zabezpieczeniem antykorozyjnym (DCP) pozwalające na długookresowe użytkowanie kotwy), wyposażony w elementy dystansowe, rurki iniekcyjne i separator/separatory). W trakcie wykonywania buława kotwy jest formowana zaczynem tłoczonym pod wysokim ciśnieniem przez rurę osłonową (iniekcja pojedyncza), a po ok. 12 godzinach często wykonywana jest ponowna iniekcja kotwy (podwójna lub wielokrotna). Po ok. 7 dniach kotwa jest badana, sprężana i stabilizowana w konstrukcji za pomocą zakotwienia. Ze względu na charakter pracy kotwy – przenoszenie sił rozciągających – i związane z nim ryzyko awarii, przed oddaniem do użytkowania każda kotwa jest badana w ramach badań odbiorczych pod obciążeniem równym co najmniej obciążeniu obliczeniowemu.

 

Kotwy podpierające konstrukcje oporowe wykonuje się w jednym lub wielu poziomach. Poziom górny kotew wykonywany jest zwykle ponad poziomem wody gruntowej. Poziomy dolne wykonywane są często pod poziomem wody gruntowej (kotwy podwodne) przy użyciu szczelnych głowic kotwiących. Kotwy tymczasowe wykonujemy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1537. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe.

Kotwy podpierające konstrukcje oporowe wykonuje się w jednym lub wielu poziomach. Poziom górny kotew wykonywany jest zwykle ponad poziomem wody gruntowej. Poziomy dolne wykonywane są często pod poziomem wody gruntowej (kotwy podwodne) przy użyciu szczelnych głowic kotwiących. W kotwach trwałych głowice kotwiące pozostawia się zwykle dostępne do inspekcji w trakcie użytkowania obiektu.

 

W bardzo odpowiedzialnych konstrukcjach, w nietypowych warunkach gruntowych lub/i przed zastosowaniem nowej technologii kotwienia przed realizacją kotwienia wykonuje się badania wstępne, których celem jest sprawdzenie możliwości wykorzystania kotwienia, lub/i badania przydatności, których celem jest określenie szczegółowych wymagań dla kotew roboczych (więcej w PN-EN 1537 i PN-EN 1997-1). 

 

Kotwy trwałe wykonujemy zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1537. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Kotwy gruntowe.

Biblioteka plików

Odwiedź naszą bibliotekę i pobierz darmowe materiały 

Obejrzyj nasze filmy z realizacji 

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu, nasi eksperci oddzwonią do Ciebie.