Mikropale

W miejscach, w których wykonanie pali nie jest możliwe ze względu na trudny dostęp wynikający z ukształtowania terenu, ograniczenia skrajni technologicznej pionowej lub poziomej dla pracy palownic/kafarów, ograniczenia w zakresie obciążeń technologicznych w trakcie realizacji robót palowych, wymagane jest znaczne pochylenia pali przekraczające 30-35 stopni, pale w podobnych zakresie obciążeń pracują na wciskanie i wyciąganie oraz gdy tego wymaga dokumentacja projektowa, wykonujemy różnego typu mikropale zgodnie z wymaganiami PN-EN 14199 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Mikropale. 

 

Wykonujemy mikropale wiercone świdrem ciągłym, świdrem ciągłym w rurze osłonowej, świdrem ciągłym w technologii CFA, świdrem ciągłym w technologii CFA z rurą osłonową lub z użyciem żerdzi samowiercących oraz dowolne mikropale wbijane młotami o ciężarze od 10 do 90kN. Wykorzystując technologię mikropali wykonujemy również palisady ażurowe, styczne lub ciągłe.

Mikropale w zależności od wymagań projektu, warunków gruntowych oraz technologii wykonujemy bez iniekcji, z iniekcją pierwotną lub/i iniekcją wtórną, wielokrotną, ogólną lub selektywną. Do zbrojenia mikropali używamy żerdzi systemów samowiercących, rur, kształtowników stalowych, prętów lub prętów o wysokiej wytrzymałości. W przypadku mikropali trwałych wykonywanych w agresywnym środowisku gruntowym stosujemy wymagane naddatki materiałowe lub rozwiązania zbrojenia z podwójnym zabezpieczeniem antykorozyjnym (DCP). Przykładowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dotyczące wykonawstwa mikropali można znaleźć na stronie Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Biblioteka plików

Odwiedź naszą bibliotekę i pobierz darmowe materiały 

Poznaj proces 

Obejrzyj nasze najnowsze filmy z realizacji

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu, nasi eksperci oddzwonią do Ciebie.