pale formowane w gruncie

W bezpośrednim sąsiedztwie budynków i budowli, których zły stan techniczny uniemożliwia wbicie pali prefabrykowanych wykonujemy:

  • pale wiercone świdrem ciągłym (CFA – Continuous Flight Auger) zgodnie z PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone
  • pale przemieszczeniowe formowane w gruncie (FDP – Full Displacement Piles) zgodnie z PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.

Ponadto wykonujemy palisady ciągłe (secant piles) z pali o średnicach 300mm i 500mm, które na przemian wykonywane są jako żelbetowe (zbrojone) i betonowe (stanowiące wypełnienie palisady). Przykładowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dotyczące wykonawstwa pali wierconych, pali przemieszczeniowych formowanych w gruncie oraz palisad można znaleźć na stronie Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Biblioteka plików

Odwiedź naszą bibliotekę i pobierz darmowe materiały 

Poznaj proces 

Obejrzyj nasze filmy z realizacji 

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu, nasi eksperci oddzwonią do Ciebie. 

Przykładowe realizacje