Kolumny DSM

W przypadku konieczności wzmocnienia wierzchniej warstwy słabego podłoża pod fundamenty bezpośrednie obiektów budowlanych wykonujemy kolumny cementowo-gruntowe w technologii wgłębnego mieszania gruntu na mokro (DSM – Deep Soil Mixing). Roboty realizowane są zgodnie z normą PN-EN 14679:2005 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Wgłębne mieszanie gruntu.


Obracające się mieszadło wprowadzane jest w grunt, aż do osiągnięcia i niewielkiego zagłębienia w warstwie nośnej. W trakcie pogrążania mieszadła w grunt wtłaczany jest zaczyn cementowy. W wyniku wielokrotnie powtarzanego cyklu mieszania uzyskiwana jest kolumna cemento-gruntu o wymaganych w projekcie właściwościach. Technologię DSM wykorzystuje się również do wykonywania tymczasowych obudów wykopów w gruntach słabych. Kolumny cemento-gruntu wymagają wówczas zbrojenia – najczęściej w postaci dwuteownika - zagłębionego w odpowiednim rozstawie w palisadę wykonaną z kolumn DSM.

Biblioteka plików

Odwiedź naszą bibliotekę i pobierz darmowe materiały 

Obejrzyj nasze filmy z realizacji 

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu, nasi eksperci oddzwonią do Ciebie.