kolumny FDC

Wzmocnienia podłoża (m.in. pod fundamenty bezpośrednie, nasypy drogowe lub kolejowe itp.)

mające na celu poprawienie nośności, stateczności lub/i ograniczenie osiadania wykonujemy z wykorzystaniem kolumn betonowych:

  • przemieszczeniowych formowanych w gruncie bez wydobywania urobku zgodnie z PN-EN 12699 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe 
  • bezprzemieszczeniowych formowanych w gruncie świdrem ciągłym (CFA – Continuous Flight Auger) z wydobywaniem urobku zgodnie z PN-EN 1536 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale wiercone.

Kolumny przemieszczeniowe o średnicy 410mm lub bezprzemieszczeniowe o średnicach 470mm lub 500mm wykonywane są zwykle jako niezbrojone lub ze zbrojeniem technologicznym mającym za zadanie ochronę głowicy kolumny w trakcie prowadzenia robót palowych lub/i robót ziemnych. Do projektowania tego rodzaju wzmocnień wykorzystujemy dedykowane specjalistyczne oprogramowanie oparte na metodzie H. Priebe’go. Przykładowe Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (SST) dotyczące wykonawstwa kolumn stanowiących wzmocnienie podłoża można znaleźć na stronie Polskiego Zrzeszenia Wykonawców Fundamentów Specjalnych.

Biblioteka plików

Odwiedź naszą bibliotekę i pobierz darmowe materiały 

Poznaj proces 

Obejrzyj nasze filmy z realizacji 

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu, nasi eksperci oddzwonią do Ciebie. 

Przykładowe realizacje