Kolumny jet grouting

Metoda znajduje obecnie szerokie zastosowanie w budownictwie lądowym i wodnym, może być stosowana we wszystkich rodzajach gruntu.

 

Za pomocą iniekcji strumieniowej (ang. jet grouting) wykonujemy różnego rodzaju elementy geotechniczne służące do wzmacniania lub/i uszczelnienia podłoża gruntowego. Proces iniekcji strumieniowej polega na:

  • wywierceniu otworu za pomocą żerdzi z dyszami iniekcyjnymi, zakończonej koronką wiertniczą, a po osiągnięciu projektowanej rzędnej
  • podnoszeniu obracającej się żerdzi i podawaniu zaczynu pod wysokim ciśnieniem rzędu 30–50 MPa, z wydatkiem 50–450 l/min.

Do iniekcji strumieniowej najczęściej wykorzystywany jest zaczyn cementowy. W wyniku działania wysokoenergetycznego strumienia zaczynu następuje całkowite zniszczenie naturalnej struktury gruntu, jego odspajanie oraz częściowa wymiana, a następnie wiązanie uformowanej bryły gruntowo-cementowej. W trakcie iniekcji strumieniowej cechy gruntu w obrębie bryły zostają ujednolicone, a powstały kompozyt gruntowo-cementowy wykazuje znaczną wytrzymałość i bardzo małą przepuszczalność.

 

W zależności od stosowanego ciśnienia, czasu iniekcji, ruchu posuwistego żerdzi i jej prędkości obrotowej formuje się w gruncie elementy o różnych przekrojach i średnicach: kolumny, ściany, płyty, bloki lub inne złożone struktury. Wymiary formowanych elementów zale żą od możliwości technologicznych wykorzystywanego zestawu iniekcyjnego oraz warunków gruntowych i wynoszą zwykle od 0.4m do ponad 3m.


Po zamontowaniu w formowanym elemencie zbrojenia (najczęściej w postaci kształtownika) możliwe jest wykorzystanie uformowanego elementu jako pala lub palisady. Roboty z wykorzystaniem iniekcji strumieniowej realizowane są w oparciu o wymagania normy PN-EN 12716. Wykonawstwo specjalnych robót Geotechnicznych. Iniekcja strumieniowa.

Biblioteka plików

Odwiedź naszą bibliotekę i pobierz darmowe materiały 

Obejrzyj nasze filmy z realizacji 

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu, nasi eksperci oddzwonią do Ciebie.