kolumny prefabrykowane

W wielu przypadkach wzmocnień podłoża uzasadnione może być wykorzystanie kolumn prefabrykowanych kwadratowych o przekroju 0.25, 0.30, 0.35 lub 0.40m ze względu na warunki realizacji robót lub/i warunki gruntowe (występowanie gruntów słabonośnych o bardzo niskich parametrach wytrzymałościowych: torfy, gytie).


Kolumny prefabrykowane (których rozwiązanie konstrukcyjne jest podobne do pali prefabrykowanych) wykonywane są z betonów niskich klas i minimalną ilością zbrojenia umożliwiającą produkcję, transport i pogrążanie prefabrykatów. Zastosowanie kolumn prefabrykowanych umożliwia osiągniecie wydajności porównywalnych z innymi technologiami wzmocnień podłoża przy jednoczesnym skróceniu czasu realizacji wzmocnienia (pogrążane są gotowe do przenoszenia obciążeń elementy). 

Ponadto eliminowane są ryzyka związane z formowaniem kolumn „in-situ” w gruntach słabonośnych, takie jak niekontrolowane rozpływanie się mieszanki betonowej, utrata ciągłości kolumny lub uszkodzenia świeżych kolumn w trakcie wykonania wzmocnienia. Regularny kształt prefabrykatów pozwala ich wykorzystanie pod materacami z geosyntetyków oraz pod elementami konstrukcyjnymi z betonu lub żelbetu. Wykorzystanie dodatkowych betonowych zwieńczeń prefabrykowanych pozwala na zmniejszenie efektywnego prześwitu między kolumnami i ograniczenie liczby kolumn, zagęszczanych często ze względu na przebicie.

Biblioteka plików

Odwiedź naszą bibliotekę i pobierz darmowe materiały 

Poznaj proces wbijania pali

Obejrzyj nasze filmy z realizacji 

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu, nasi eksperci oddzwonią do Ciebie.