palisady

Palisady wiercone wykonujemy jako styczne (przy braku wymagania szczelności) lub sieczne (gdy wymagana jest szczelność technologiczna lub/i trwała).

w technologii CFA (świdrem ciągłym 470mm) lub CFA z rurą osłonową (500mm). Palisady wykonywane są zwykle jako konstrukcje oporowe i zabezpieczenia głębokich wykopów, elementy oporowe i jednocześnie ściany konstrukcyjne oraz fundamenty głębokie obiektów (np. ściany i fundamenty kondygnacji podziemnych budynków, przyczółki mostowe wolnostojące lub ramowe, itp.).


Palisady styczne, wykonywane są najczęściej w technologii CFA i składają się z pali ze zbrojeniem (miękkim w postaci kosza zbrojeniowego lub sztywnym w postaci kształtownika). Odległość w świetle miedzy palami w tego typu palisadzie waha się w granicach od 50 do150mm. Ewentualne wymagane doszczelnienie palisady wykonuje się najczęściej w postaci okładziny betonowej wylewanej na mokro lub natryskiwanej.

Palisady sieczne mogą zostać wykonane w technologii CFA (1)(2) lub technologii CFA z rurą osłonową (1)(2)(3), jako złożone z pali zbrojonych z przestrzenią między nimi wypełnioną:

  • kolumnami z materiału o niskiej wytrzymałości 1-3MPa (z betonu lub zaprawy, często z dodatkiem betonitu) w rozstawie ok. 620-670mm dla średnicy wiercenia 470-500mm. Rozwiązanie zapewnia szczelność technologiczną (zabezpieczenia tymczasowe), ale nie daje gwarancji długotrwałej szczelności. Dla zapewnienia trwałej szczelności wymagane są dodatkowe okładziny lub zastosowanie dodatków uszczelniających,
  • kolumnami z materiału o wytrzymałości 10-20MPa i wydłużonym czasie wiązania (np. uzyskanie pełnej wytrzymałości następuje w ciągu 56 zamiast 28 dni) w rozstawie 700-750mm dla średnicy wiercenia 470-500mm. Rozwiązanie zapewnia długotrwałą szczelność przy zachowaniu wcięcia pala w kolumnę na głębokość co najmniej 25mm,
  • palami zbrojnymi z betonu (takiego jak pale zasadnicze) z wydłużonym czasem wiązania w rozstawie ok. 400mm dla średnicy wiercenia 500mm. Rozwiązanie również zapewnia długotrwałą szczelność i jest chętnie wykorzystywane np. do zabezpieczenia głębokich wykopów palisadą wykonaną na planie okręgu - nie wymaga się wówczas wykonywania oczepów lub/i rozpór.

Pale/kolumny wypełniające wykonywane są jako pierwsze i nazywane są żeńskimi (female) lub miękkimi (soft). Zasadnicze pale nośne ze zbrojeniem wwiercane są w świeże pale/kolumny żeńskie/miękkie i nazywane są męskimi (male) lub twardymi (hard). Wykorzystując palisady styczne wspornikowe można zabezpieczyć uskoki terenu o wysokości do ok. 5m, a w przypadku wykorzystania kotew lub rozparć od 4 do 20m. Palisady sieczne pozwalają na zabezpieczenie wspornikiem uskoku o wysokości od 5 do 6m, a w schemacie podpartym od 4 do 25m. Standardowo maksymalne nachylenie wykonanej palisady nie przekracza 1:75, przy wzmożonej kontroli możliwe jest zmniejszenie pochylenia do1:125, a w niektórych przypadkach nawet do 1:200 (dla palisady siecznej złożonej z pali twardych i wykonywanej w technologii CFA z rurą osłonową).

UWAGA! Należy zachować ostrożność przy projektowaniu i wykonywaniu palisad w technologii CFA w gruntach piaszczystych nad poziomem wody gruntowej ze względu zagrożenie gwałtownym odpływem wody zarobowej z trzonu wykonywanego pala, czego konsekwencją mogą być problemy z pogrążaniem zbrojenia. W takich warunkach lepiej jest wykorzystywać technologię CFA z rurą osłonową.

Biblioteka plików

Odwiedź naszą bibliotekę i pobierz darmowe materiały 

Poznaj proces 

Obejrzyj nasze filmy z realizacji 
 

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu, nasi eksperci oddzwonią do Ciebie.