wykorzystywanie rur pe

AARSLEFF Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie renowacji sieci kanalizacyjnych z wykorzystaniem technologii renowacji wykładziną ściślepasowaną.

 

Renowacja wykładziną ściślepasowaną rurami PE polega na wprowadzeniu do wnętrza naprawianego przewodu, poprzez wykopy montażowe, zgrzanej rury PE o przekroju zredukowanym na placu budowy.

INSTALACJA

Przed wprowadzeniem wewnętrznej rury, dokonuje się inspekcji video, zapisuje film i przeprowadza niezbędne prace przygotowawcze. Wszystkie zidentyfikowane przeszkody muszą zostać usunięte. Po całkowitym wyczyszczeniu przewodu konieczne jest sprawdzenie jego wewnętrznej średnicy. Do tego celu stosuje się przeciąganie dokładnie wyskalowanego i zwymiarowanego pocisku. Wszystkie te prace przeprowadza się z dwóch wykopów: początkowego i końcowego. Po przygotowaniu odcinka kanału poddawanego renowacji, przygotowana zostaje rura PE, poprzez zgrzewanie doczołowe odpowiedniej ilości odcinków fabrycznej rury PE i umieszczenie takiej wykładziny na rolkach instalacyjnych. Cechą szczególną tego typu renowacji jest wstępna redukcja (odkształcenie) zgrzanych ze sobą rur PE polegające na czasowym zmniejszeniu średnicy i wydłużeniu rury. Dla osiągnięcia ścisłego przylegania polietylenowej powłoki, rura przewidziana do wciągania wymiarowana jest w ten sposób, by jej zewnętrzna średnica była nieznacznie, to znaczy nie więcej niż o 4%, większa od średnicy naprawianego przewodu Wymagane w czasie prowadzenia robót wymiary rury reguluje się za pomocą dysz redukujących średnicę: dysza powinna zostać dobrana tak, by zapewnić średnicę rury PE w momencie wciągania o około 4,5% mniejszą niż wewnętrzna średnica naprawianego przewodu. Takie działanie ma na celu ułatwienie wprowadzenia przygotowanej wykładziny do rurociągu poddawanego renowacji. Proces wciągania wykładziny odbywa się pod stała kontrolą siły wciągającej. Gdy rura PE zostanie wciągnięta do przewodu, jej naprężenie jest usuwane i powraca ona do pierwotnego wymiaru. Należy pamiętać, aby po procesie powrotu do pierwotnego wymiaru parametry określające elastyczność wciąganej rury, powstające w trakcie procesu naprężenia oraz proporcje jej średnicy zewnętrznej do grubości i długości kolejnych odcinków były zachowane i najbardziej optymalne. W ten sposób dochodzi do ścisłego przylegania rury PE do ścianek remontowanej rury.

 

ZAKRES INSTALACJI

Technologia ścisłego pasowanie PE może być rozważana przy różnych materiałach, z których wykonana jest rura podlegająca naprawie tj. żeliwo, stal, staliwo, żeliwo sferoidalne, beton, azbest, przy założeniu, że przekrój kołowy jest w przybliżeniu zachowany tj. różnice nie są większe niż 1%.

 

DN100 – DN400

Biblioteka plików

Odwiedź naszą bibliotekę i pobierz darmowe materiały 

Poznaj proces 

Obejrzyj nasze filmy z realizacji 

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu, nasi eksperci oddzwonią do Ciebie.