Renowacja rękawami utwardzanymi na miejscu za pomocą wody

Renowacja przewodu za pomocą wykładzin renowacyjnych (rękawów) AARSLEFF utwardzanych gorącą wodą polega na wprowadzeniu do odcinka przewodu membrany wewnętrznej (folii ochronnej) o odpowiedniej średnicy (w celu uniemożliwienia wypływu żywicy z rękawa lub napływu wód gruntowych), wyłożeniu wewnętrznej powierzchni przewodu rękawem AARSLEFF nasączonym żywicą, dopasowanie rękawa do kształtu przewodu przy pomocy wody pod ciśnieniem. Następnie wprowadzony do przewodu rękaw jest utwardzany na terenie budowy, termicznie, tworząc nową warstwę konstrukcyjną i uszczelniającą, wewnątrz poddawanego renowacji odcinka przewodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rękaw AARSLEFF montuje się wewnątrz remontowanego przewodu poprzez istniejący właz lub tymczasowo instalowany odcinek pionowy, w którym zamontowano pierścień pozwalający na odwrócenie rękawa. Przymocowany do tego pierścienia rękaw, pod wpływem nacisku wody doprowadzonej z hydrantu lub innego źródła, podlega odwróceniu, dotykając stroną nasączoną żywicą do ścianki remontowanego przewodu. Po wykonaniu pełnej inwersji rękawa, woda, która wymuszała ten proces, zostaje podgrzana do temperatury około 80°C w celu termicznego utwardzenia żywicy, którą nasączony został rękaw. Po utwardzeniu rękawa AARSLEFF i schłodzeniu wody zmniejsza się ciśnienie we wnętrzu rury i odcina końcówki rękawa. Rękaw Aarsleff instalowany za pomocą gorącej wody może być również stosowana do syfonów pod rzekami.

 

CZAS INSTALACJI

Metodę tę stosuje się zwykle w przypadku dużych rozmiarów rur, lub w przewodach z niewielkimi spadkami lub lokalnymi przeciwspadkami, bądź w rurociągach, narażonych na infiltrację lub chłodzenie przez wody gruntowe. Możliwe jest wykonanie do 3 instalacji tygodniowo. Czas instalacji zależy jednakże również od długości rury.

Biblioteka plików

Odwiedź naszą bibliotekę i pobierz darmowe materiały 

Poznaj proces 

Obejrzyj nasze filmy z realizacji 

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu, nasi eksperci oddzwonią do Ciebie.