Roboty przygotowawcze w zakresie inspekcji i czyszczenia sieci