relacje z pracownikami

Aarsleff konsekwentnie buduje pozycję odpowiedzialnego pracodawcy.

 

Cieszy się uznaniem zarówno pracowników, jak i kandydatów do pracy. Relacje wewnętrzne opierają na wzajemnym zaufaniu oraz uczciwej realizacji zobowiązań wynikających z prawa, regulacji wewnętrznych, podpisanych umów i Kodeksu postępowania firmy Aarsleff.