środowisko naturalne

Jesteśmy świadomi, że działalność naszej firmy ma wpływ na otoczenie,

dlatego w realizacji naszych działań zawsze bierzemy pod uwagę obowiązujące przepisy i inne regulacje w zakresie ochrony środowiska naturalnego, jak również szczegółowe wymagania naszych klientów. Na każdym etapie produkcji, projektowania i realizacji robót dbamy o oszczędne zużycie surowców, wody i energii oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych.

Ze względu na specyfikę działalności firmy kluczowym parametrem monitorowania wpływu na środowisko jest zużycie ropy naftowej i jej pochodnych. W trosce o redukcję emisji dwutlenku węgla nieustannie modernizujemy nasz park maszynowy i flotę samochodową, aby spełniała najwyższe normy. Ponad połowa naszych maszyn spełnia normę IIIA lub wyższą, 40% pracuje na biodegradowalnym oleju hydraulicznym. Promujemy wśród naszych pracowników i partnerów biznesowych wiedzę na temat kwestii związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz zachęcamy do priorytetowego ich traktowania w trosce o zdrowie i życie obecnych i przyszłych pokoleń.