Obowiązek informacyjny RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, tzw. RODO).

 

Ponieważ posiadane przez nas dane mogą zawierać dane osobowe lub mieć charakter danych osobowych informujemy, że administratorem Państwa danych jest Aarsleff Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-681, al. Wyścigowa 6. Pytania dotyczące sposobu i zakresu ich przetwarzania, a także przysługujących uprawnień, należy kierować na adres siedziby lub adres e‑mail odo@aarsleff.com.pl.

 

Dane te przetwarzane są wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji łączącej nas współpracy i  na  podstawie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO):

 

- art. 6 ust. 1 lit. b) i c) w celu realizacji umowy i podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

- art. 6 ust. 1 lit. f) dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, które polegają na ochronie praw autorskich udostępnianych programów komputerowych oraz na prowadzeniu analiz i kontroli technicznej systemu licencjonowania.

 

Przetwarzanie Państwa danych przez Aarsleff sp. z o.o. jest niezbędne do realizacji umowy i będzie się odbywało przez czas jej trwania oraz przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń wobec administratora (np. wynikający z przepisów podatkowych). Zobowiązujemy się do rzetelnej ochrony Państwa danych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.