Renowacja przyłączy za pomocą kształtek kapeluszowych

AARSLEFF Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie renowacji przyłączy/przykanalików/wpustów kanalizacyjnych z wykorzystaniem technologii kształtek kapeluszowych lub rękawa.

 

Przy realizacji wielu projektów renowacyjnych szczególne wyzwanie stanowi odnowa wylotów przykanalików do kanału głównego, w studniach lub wpustach deszczowych, często nieużywanych, w złym stanie technicznym, czy nieprawidłowo włączonych. Renowację przykanalika rozpoczynamy zawsze od inspekcji telewizyjnej, po przeprowadzeniu której oczyszczamy naprawiany przewód. Inspekcja telewizyjna pozwala również precyzyjnie określić miejsce połączenia przykanalika z przewodem głównym, jego kąt i usytuowanie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W celu uszczelnienie połączenia przykanalika z kanałem, a tym samym zapewnienia renowacji całego systemu stosujemy tzw. kształtki kapeluszowe, dostępne w wersjach krótszej (klasy C i B) i dłuższej (klasy A), składające się z ronda i jego przedłużenia lub rękaw. Renowacja włączeń bocznych wykonywana jest od strony kolektora głównego do żądanego punktu tj. na długość 10cm, 40cm , za pierwsze złącze lub na przykład do lica budynku/studni/rewizji. Jeśli wykonujemy na przykład renowację przykanalika, do którego dostęp możliwy jest tylko z jednego końca lub znajduje się pod budynkiem, stosujemy w takim przypadku utwardzany w przewodzie rękaw z otwartym końcem. Wymaga to bardzo dużej precyzji i specjalistycznych umiejętności, ponieważ do uszkodzonego przewodu trzeba wprowadzić rękaw z tylko jednego wejścia.

KRÓTKA KSZTAŁTKA KAPELUSZOWA

Krótka kształtka kapeluszowa składa się z ronda i przedłużenia, którego długość wynosi co najmniej 10cm (klasa C), 40cm (klasa B) a jednocześnie tak aby zachodziło na pierwsze złącze przykanalika – zgodnie z norma PN-EN ISO 11296-4. Profil kapelusza jest zawsze dostosowany do konkretnego projektu na budowie, gdzie jest impregnowany żywicą. Podczas instalacji kształtek kapeluszowych ustawiamy nasz sprzęt nad studzienką włazową danego odcinka kanału. Za pomocą specjalnego zestawu wciągamy do naprawianego przewodu urządzenie z przymocowaną kształtką kapeluszową, umieszczamy je w odpowiednim miejscu i pod nadzorem kamery telewizyjnej nakładamy rondo kołnierza dociskając je do kanału, a jednocześnie za pomocą sprężonego powietrza przedłużenie kształtki kapeluszowej odwracane zostahe do przykanalika, a następnie utwardzane. Metoda ta nie służy do renowacji przykanalika a jedynie do zapewnienia ciasnego przejścia między rurą główną a boczną zapewniając szczelne połączenie systemu kanalizacyjnego.

DŁUGA KSZTAŁTKA KAPELUSZOWA

Długi kształtka kapeluszowa skałda się z ronda i przedłużenia którego długość wynosi co najmniej 100cm (klasa A)– zgodnie z norma PN-EN ISO 11296-4 i  jest instalowana w taki sam sposób, jak krótka, z tą różnicą, że boczna część jest podciągnięta aż do wymaganej długości nawet 15-18m w zależności od średnicy kanału głównego oraz lokalizacji i przebiegu trasy przykanalika poddawanego renowacji.

W przypadku znacznych długości przykanalików przeznaczonych do renowacji, wykonanie ich remontu może odbywać się poprzez zamontowanie krótkiej kształtki kapeluszowej na połączeniu przykanalik - kanał główny zgodnie z polską normą, a następnie zainstalowaniu rękawa na żądanej długości przyłącza, szczelnie połączonego z kształtką kapeluszową, W każdym z rozwiązań remont przykanalików będzie wykonywany od strony kolektora głównego.

RĘKAW DO RENOWACJI PRZYŁĄCZY/WPUSTÓW

W przypadku braku możliwości wykonania renowacji kształtką kapeluszową istnieje możliwość wykonania uszczelnienie wpustu/przyłącza w tym przyłączy w studniach za pomocą rękawa, zarówno od strony kanału głównego jak i od strony studni rewizyjnej na przyłączu/wpuście lub rewizji w budynku. Instalacje takiego specjalnie przygotowanego rękawa impregnowanego na placu budowy wykonuje się za pomocą sprężonego powietrze.

Biblioteka plików

Odwiedź naszą bibliotekę i pobierz darmowe materiały 

Poznaj proces 

Obejrzyj nasze filmy z realizacji

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu, nasi eksperci oddzwonią do Ciebie.