SST platformy robocze (PZWFS)

Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót geotechnicznych.

Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru platform roboczych dla specjalistycznego, sprzętu budowlanego o masie całkowitej od 2t do 200t, takiego jak kafary, palownice, wiertnice, kotwiarki, koparki, ładowarki, pompy do betonu, itp. wykorzystywane do realizacji robót geotechnicznych.

Skontaktuj się z nami

hCaptcha