Aarsleff na kolei

Rynek infrastrukturalny w Polsce stale się rozwija i jest aktualnie jednym z największych placów budowy w Europie. Aarsleff również ma swój udział w modernizacji Polskich Linii Kolejowych na terenie całej Polski. Przykładem naszych możliwości w tym zakresie mogą być prowadzone przez nas prace w Województwie Małopolskim.

W ramach modernizacji linii kolejowej E30 i linii kolejowej nr 95 Aarsleff rozwiązał projektowo i wykonawczo szereg problemów geotechnicznych. Najistotniejsze z nich to wzmocnienie podtorza w technologii kolumn DSM, kolumn FDP i pali prefabrykowanych. Zabezpieczenia osuwiska za pomocą ścianek szczelnych i kotew gruntowych oraz posadowienia fundamentów mostowych.    

Mała przestrzeń robocza, utrudnione dostawy betonu, liczne przeszkody w gruncie, praca przy czynnej magistrali kolejowej – takie elementy wymagają od nas bardzo dobrej organizacji pracy a przede wszystkim ścisłego zachowania przepisów BHP.

Cieszymy się, że również dzięki nam przejazd na liniach kolejowych E30 i 95 będzie bardziej komfortowy dla wszystkich pasażerów.