bezpieczeństwo i higiena pracy

Usługi świadczone przez Aarsleff generują duże ryzyko utraty zdrowia lub nawet życia pracowników firmy oraz partnerów biznesowych, a także użytkowników końcowych inwestycji, których jesteśmy wykonawcą bądź podwykonawcą. Dlatego naszym priorytetem jest ciągłe monitorowanie i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa zarówno na etapie planowania, jak i realizacji robót.

 

Jesteśmy nieustannie zaangażowani w poprawę warunków BHP (poprzez szkolenia i działania prewencyjne) oraz kształtowanie odpowiedzialnych postaw w tym zakresie. Wszyscy pracownicy są świadomi kwestii BHP dotyczących zarówno ich samych, jak również współpracowników, oraz są zobowiązani do podejmowania koniecznych działań w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości. Na bieżąco monitorujemy stan przestrzegania przepisów BHP na stanowiskach pracy i wyciągamy konsekwencje w przypadkach zaniedbań w tym zakresie. Kwestie dotyczące BHP są istotnym elementem oceny okresowej pracowników i systemu premiowania.