do pobrania

Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać powiadomienia

Katalogi

Katalog ogólny

Zabezpieczenia głębokich wykopów    

Podstawowe parametry technologiczne wciskarki hydraulicznej

Podstawowe parametry technologiczne wciskarki hydraulicznej

Sobala i inni - Rozwiązania geotechniczne zastosowane w rozbudowie

Problematyka zabezpieczenia głębokiego wykopu w iłach formacji poznańskiej

Kalkulator nośności pali prefabrykowanych

Instrukcja

Żelbetowe pale prefabrykowane

Żelbetowe pale prefabrykowane - technologia

Katalog rozwiązań konstrukcyjnych żelbetowych pali prefabrykowanych 

Nośność przekroju pala żelbetowego 400x400mm

Nośność przekroju mimośrodowo ściskanego pala prefabrykowanego o przekroju 400x400mm

Możliwości wykorzystania pali prefabrykowanych w budownictwie energetycznym

Wpęd pala - warto znać, rozumieć i wykorzystywać 

Formuła duńska - łatwy, dostępny i zgodny z wymaganiami norm sposób określania nośności pali wbijanych

dokument PDF   

Inwestycje pod szczególnym nadzorem – pale prefabrykowane dla wymagających

Posadowienie nasypów dróg ekspresowych w słabonośnym podłożu gruntowym

Pale prefabrykowane w budownictwie komunikacyjnym

Posadowienie obiektów komunikacyjnych na palach prefabrykowanych

Modern Solution for the Foundation of Poland’s Largest Arch Bridge

Wysoki nasyp drogi ekspresowej S5 k. Gniezna posadowiony w torfowisku na żelbetowych palach prefabrykowanych wbijanych

Pale prefabrykowane

Problematyka doboru rodzaju posadowienia turbin wiatrowych

Produkcja żelbetowych prefabrykatów palowych

Uwagi dotyczące projektowania na wyciąganie pali pod fundamentami elektrowni wiatrowych

Wykonywanie robót palowych w wodzie

Bezpieczeństwo robót geotechnicznych - platformy robocze

Sposoby określania nośności geotechnicznej pali wciskanych – procedury i przykłady obliczeniowe wg Eurokodu 7

Żelbetowe pale prefabrykowane wbijane w fundamentach mostu łukowego przez Wisłę w Toruniu

20 lat żelbetowych pali prefabrykowanych firmy Aarsleff w budownictwie kolejowym w Polsce

Małe i wielkie fundamenty na żelbetowych prefabrykowanych palach wbijanych

Wciskane pale i palisady stalowe

Projektowanie pali wg Eurokodu 7 – metody i przykłady praktycznego wykorzystania. "PODŁOŻE I FUNDAMENTY BUDOWLI DROGOWYCH"

Pale prefabrykowane w fundamentach mostów

Praktyczne przykłady wykorzystania badań w projektowaniu pali

Wyznaczanie nośności geotechnicznej pali wciskanych według EC7 i metody opisanej w PN-83/B-02482

Nośność żelbetowych pali prefabrykowanych na podstawie badań w warunkach gruntowych Podkarpacia

Pile driveability prediction method based on CPT results

Oddziaływania środowiskowe na żelbetowe pale fundamentowe

Warianty posadowienia budynku hotelowego w okolicach Warszawy i w Gdańsku

Roboty palowea zmniejszanie ryzyka błędnego rozpoznania podłoża

Obliczanie nośności i osiadań pali na podstawie sondowań statycznych CPT

Badania dynamiczne nośności pali prefabrykowanych

Przykłady wpływu błędnego rozpoznania warunków gruntowych na realizację robót budowlanych

Calculation of piles based on CPT results in Poland

Pale prefabrykowane - Seminarium „Fundamenty palowe 2009”

Renesans żelbetowych pali prefabrykowanych

Trwałość żelbetowych pali fundamentowych

Kryteria doboru wzorów dynamicznych do analizy nośności pali w budownictwie hydrotechnicznym

Nietypowe próbne obciążenia pali prefabrykowanych

A case study of piling project and testing in Poland

Static and dynamic testing of driven piles in Poland

Żelbetowe pale prefabrykowane

AS FAST AS POSSIBLE. An example of a quick reconstruction of a bridge in difficult atmospheric conditions

Nietypowe rozwiązania fundamentów na palach prefabrykowanych

Sztywność pali prefabrykowanych stosowanych w budownictwie hydrotechnicznym

Bearing capacity testing of pre-cast driven-in piles

Techniczne i ekonomiczne konsekwencje rozpoznania geotechnicznego

Współczesne żelbetowe pale prefabrykowane firmy Aarsleff

O przyczynach i skutkach w geotechnice

Fundamenty z pali prefabrykowanych

Pale prefabrykowane do obiektów inżynierskich

Wybrane zagadnienia posadowienia obiektów kolejowych

Analiza wpływu wbijania na przemieszczenia rozpartej obudowy wykopu z grodzic

Wykorzystanie stalowych ścianek szczelnych jako trwałych elementów konstrukcji garaży podziemnych

Bal na dworcu w Koluszkach

Static analysis of restrained sheet-pile walls

Metoda statycznego wciskania grodzic stalowych

Komory startowe i odbiorcze mikrotuleli wykonywane w zabudowie miejskiej

Zagrożenia konstrukcji obiektów istniejących związane z realizacją głębokich wykopów

Przykłady projektowe

Przykładowy plan palowania

Przykład wyznaczania nośności geotechnicznej pala wg PN-EN 1997-1 (Eurokod 7) na podstawie wyników sondowania CPT

Badania pali i kotew

O próbnych obciążeniach statycznych pali wciskanych

Ground anchor loads measured on an excavation sheet pile wall

Nonlinearity of concrete modulus and influence on the interpretation of instrumented pile load tests

Posadowienie obiektów komunikacyjnych na palach prefabrykowanych

Korelacja dynamicznych i statycznych badań pali wbijanych w Polsce

Dyskusja do artykułu dr Krasińskiego: "Wyniki badań terenowych pali i kolumn wkręcanych"

Pomiar siły w kotwach w skali technicznej

SST żelbetowe pale prefabrykowane

SST platformy robocze PZWFS

Żelbetowe pale prefabrykowane

Platformy robocze dla ciężkiego sprzętu budowlanego w ramach realizacji robót geotechnicznych

Skontaktuj się z nami

hCaptcha