Renowacja rurami segmentowymi GRP

AARSLEFF Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu i wykonawstwie renowacji sieci kanalizacyjnych z wykorzystaniem technologii renowacji rurami segmentowymi GRP.

 

Renowacja z wykorzystaniem rur segmentowych GRP polega na wprowadzeniu do wnętrza naprawianego przewodu, poprzez wykopy montażowe lub komory/studnie, krótkich segmentów rurowych. Istnieje możliwość renowacji zarówno kanałów o przekroju kołowym jak i kanałów o przekroju niekołowym (dzwonkowym, jajowym, prostokątne lub o kształtach nieregularnych). W przypadku poddawania renowacji kanałów o przekroju niekołowym segmenty GRP są wykonywane jako odwzorowanie kształtu rurociągu.

INSTALACJA

Instalacja segmentów odbywa się za pomocą dźwigu przez istniejące studzienki, w przypadku segmentów o długości do 0,5m i średnicy do dn600, a w przypadku większych rozmiarów poprzez wykopy montażowe dostosowane do ich wielkości. Następnie za pomocą specjalnego wózka, w zależności od wielkości segmentu, segmenty są transportowane do miejsca montażu w kanale. Łączenie segmentów odbywa się za pomocą umieszczonych w segmentach uszczelek i powinno się odbywać centrycznie, wzdłuż osi kanału, z zachowaniem należytej ostrożności z uwagi na to, aby nie dopuścić do punktowego obciążenia bosych końców segmentów. Po umieszczeniu panela w miejscu docelowym następuje jego klinowanie, tak aby zapewnić odpowiednie położenie panela w naprawianym kanale. Jednocześnie należy sprawdzać prawidłowość umieszczenia bosego końca w kielichu, z uwagi na to, iż nieprawidłowe połączenie powodować będzie nieszczelność połączenia segmentowego.

 

INIEKCJA

Po zainstalowaniu całego odcinka wolną przestrzeń pomiędzy starym rurociągiem a nowym wypełnia się specjalistyczną płynną masą iniekcyjną. Takie wypełnienie stosuje się z następujących powodów:

  • stabilizacja rury wewnętrznej ( linera GRP )
  • zabezpieczeniem przed wnikaniem do pustej przestrzeni wody i gruntu
  • stworzenie określonych warunków posadowienia linera w kolektorze
  • wykluczenie możliwości gromadzenia się gazów

Masa iniekcyjna zastosowana do wypełniania przestrzeni międzyrurowej powinna charakteryzować się dostateczną „rozpływalnością”, niskimi oporami w trakcie pompowania, niewielkim ciężarem objętościowym oraz małym skurczem, dzięki temu dokładnie wypełni przestrzeń między rurami, co w przyszłości zapobiegnie ewentualnemu wystąpieniu obciążenia skupionego w przypadku gdy rura zewnętrzna straci całkowicie swoją nośność. Dodatkowo powinna wyróżniać się szybkim przyrostem wytrzymałości, odpornością na działanie czynników agresywnych i wody, oraz niską temperaturą utwardzania. Właściwości masy iniekcyjnej zależą od użytych proporcji woda / proszek.

Podawanie iniektu odbywa się poprzez istniejące studnie kanalizacyjne lub komory za pomocą rur i kształtek PVC oraz agregatów pompowych do betonu. Przestrzeń pomiędzy „starą” rurą a nową w studniach należy zaślepić zostawiając pustkę w górnej części na wprowadzenie kształtek PVC do podania iniektu oraz kształtki odpowietrzającej. W studni „dolnej” należy również w górnej części zostawić pustkę na włożenie kształtki kontrolnej, która ma za zadanie sprawdzenie wypełnienia przestrzeni międzyrurowej.

 

W momencie, gdy iniekt pojawi się w kształtkach kontrolnej i odpowietrzającej uznaje się, że kanał został prawidłowo wypełniony. Proces wprowadzania iniektu jest kontrolowany, a masa iniekcyjna wtłaczana warstwowo w kilku etapach, aby nie spowodować nadmiernego parcia czy siły wyporu lub innych naprężeń  działających na rury GRP podczas wykonywania tej czynności.  Bardzo istotne dla prawidłowego wykonania wypełnienia przestrzeni międzyrurowej oraz zapobiegnięcia deformacji rur GRP w wyniku ciśnienia od zewnątrz wywieranego przez mieszankę iniekcyjną jest nie przekraczanie maksymalnych dopuszczalnych ciśnień od zewnątrz. Zgodnie z wytycznymi producenta rur GRP. W zależności od sztywności, rury warto rozeprzeć od wewnątrz, aby zabezpieczyć je przed wyboczeniem w trakcie wypełniania. Jednak kluczowym jest wprowadzanie wypełnienia warstwami. Liczba warstw zostanie dostosowana do wymiaru rury i jej parametrów dla uniknięcia uszkodzenia rury GRP. Standardowo stosuje się od 3 do 5 warstw. 

Biblioteka plików

Odwiedź naszą bibliotekę i pobierz darmowe materiały 

Poznaj proces 

Obejrzyj nasze filmy z realizacji 

Masz pytania?

Wpisz swój numer telefonu, nasi eksperci oddzwonią do Ciebie.