partnerzy biznesowi

Aarsleff buduje swoją pozycję rynkową oraz zaufanie partnerów biznesowych, realizując usługi w najwyższej dostępnej na rynku jakości. Kładziemy nacisk na uczciwość wobec wymogów technicznych. Zrównoważone podejście do rozwoju firmy jest gwarancją długoterminowego funkcjonowania dzięki zaufaniu naszych klientów. W relacjach biznesowych wszyscy pracownicy firmy są zobowiązani stosować się do przepisów prawa i zasad etyki biznesu, które zostały zawarte w Kodeksie postępowania firmy Aarsleff.

 

Dbamy o przestrzeganie obowiązujących przepisów z zakresu uczciwej konkurencji. Nie oferujemy ani nie przyjmujemy żadnych nienależnych korzyści zarówno od osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych. Wdrożyliśmy zasady postępowania zapobiegające konfliktom interesów. Gwarantujemy równe traktowanie partnerów biznesowych. Kryteria wyboru dostawców i podwykonawców są obiektywne, bezstronne i jednoznaczne. Od naszych partnerów oczekujemy rzetelności, kwalifikacji niezbędnych do realizowania zamówień w najwyższej jakości, bezwzględnego przestrzegania zasad BHP oraz poszanowania środowiska naturalnego i jego zasobów.