Budowa linii energetycznej wysokiego napięcia 220kV Glinki-Recław

Wykonujemy kilkadziesiąt fundamentów na żelbetowych palach prefabrykowanych wbijanych pod słupy linii wysokiego napięcia 220kV Glinki-Recław w województwie zachodniopomorskim. Zakres robót obejmuje wykonanie palowania, badań nośności pali i dróg tymczasowych dla kafarów oraz dostaw materiałów w trudnych warunkach gruntowo-wodnych charakteryzujących się wysokim poziomem wód gruntowych i zaleganiem przy powierzchni terenu warstw gruntów słabonośnych o zróżnicowanej miąższości. Wykonanie palowania na kolejnych stanowiskach wymaga kreatywnego wykorzystania różnych niestandardowych rozwiązań przy pokonywaniu licznych przeszkód terenowych.