Grodzice w zabezpieczeniu wykopu pod budynki mieszkalno-usługowe w Warszawie

Na przełomie listopada i grudnia 2016 roku wykonaliśmy przy ulicy Ostrobramskiej w Warszawie zabezpieczenie wykopu grodzicami stalowymi zakotwionymi kotwami gruntowymi. Roboty umożliwiły wykonanie wykopu, bezpieczne prowadzenie robót budowlanych oraz ograniczenie wpływu odwodnienia na tereny sąsiadujące z inwestycją. Zabezpieczenie na obwodzie wykopu o długości 267 m wykonaliśmy w ciągu 14 dni roboczych.