Kompleksowe roboty geotechniczne umożliwiające budowę kondygnacji podziemnych budynku we Wrocławiu

Zgromadzone w wielu podobnych realizacjach doświadczenie pozwoliło nam skutecznie zaoferować i sprawnie wykonać kompleksowe zabezpieczenia geotechniczne umożliwiające budowę kondygnacji dużego budynku we Wrocławiu. Usługi obejmowały wykonanie:

  • koncepcji zabezpieczenia,
  • projektu wykonawczego,
  • obudowy wykopu grodzicami stalowymi wibrowanymi,
  • oczepu stalowego,
  • kotew gruntowych i lokalnego rozparcia podpierającego w jednym poziomie obudowę z grodzic stalowych,
  • mikropali kotwiących płytę denną na wypór,
  • przesłony przeciwfiltracyjnej z pali CCFA z uszczelnieniem iniekcją strumieniową (jet grouting)
  • odwodnienie wykopu.

Kompleksowa obsługa geotechniczna złożonych inwestycji jest korzystna zarówno dla nas, jak i dla Klienta – jasno adresuje odpowiedzialność, istotnie zmniejsza poziom ryzyka geotechnicznego, pozwalając jednocześnie na optymalne wykorzystanie wiedzy, doświadczenia, potencjału technologicznego i organizacyjnego firmy wykonawczej.