Kompleksowe zabezpieczenie wykopu i fundament palowy budynku przy ul. Kłobuckiej w Warszawie

Wykonaliśmy kompleksowy projekt, zabezpieczenie wykopu o głębokości dochodzącej do 10 metrów i fundament palowy budynku pracujący na wciskanie i wyciągnie wywoływane wyporem wody gruntowej. Obudowę wykopu na obwodzie przekraczającym 500 metrów wykonaliśmy ze ściany berlińskiej i krótkich odcinków palisady wierconej. Ścianę berlińską zakotwiliśmy na jednym lub na dwóch poziomach kotwami tymczasowymi. Budynek posadowiliśmy na palach CFA o średnicy 500 mm. W trakcie badań odbiorczych sprawdziliśmy nośność wszystkich kotew gruntowych. Projektowane nośności pali CFA na wciskanie i wyciąganie potwierdziliśmy w badaniach statycznych.